PCCC TPHCM cập nhật tin PCCC trên toàn quốc: Chủ đi vắng, ngôi nhà khóa cửa...