Nạp bình chữa cháy bột BC

Nhà xài cửa cuốn, khi cháy rất nguy hiểm đến tính mạng, và nguy hiểm hơn là...